Terms of Use

เว็บไซต์ STAMPEDE - http://stampedesolution.com (“ ไซต์”) เป็นบริการข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการโดย Stampede Solution Sdn. Bhd. Bhd. (“ STAMPEDE”) ภายใต้การปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่าง

โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้อย่างถี่ถ้วนก่อนใช้เว็บไซต์นี้ โดยการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขการใช้งานใด ๆ ด้านล่างอย่าใช้เว็บไซต์นี้ STAMPEDE ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลาและโดยการใช้งานเว็บไซต์ต่อไปหลังจากการโพสต์การแก้ไขคุณยอมรับการแก้ไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในที่นี้บังคับใช้กับ Stampede Solution Sdn. Bhd. Bhd., บริษัท แม่, บริษัท ย่อย, บริษัท ในเครือและหน่วยงานทั้งหมดที่อ้างถึงในที่นี้คือ“ STAMPEDE” ข้อกำหนดและเงื่อนไขในที่นี้เป็นนอกเหนือจากและไม่ได้แทนที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอโดย STAMPEDE

ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์นี้ที่จะตีความว่าเป็นการสร้างการรับประกันหรือข้อผูกพันอื่น ๆ ในส่วนของ STAMPEDE ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ของ STAMPEDE มีอยู่ในข้อตกลงเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการรับประกันและความรับผิด

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้ให้ไว้“ ตามสภาพ” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึงการรับประกันความสามารถในการซื้อขายความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือการไม่ละเมิด ไม่ว่าในกรณีใด ๆ STAMPEDE จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมทางอ้อมเป็นพิเศษหรือเป็นผลสืบเนื่องสำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด กำไรสูญหาย การใช้งานการหยุดชะงักทางธุรกิจการสูญเสียโปรแกรมหรือข้อมูลอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำตามสัญญาความประมาทเลินเล่อหรือการกระทำที่ทรมานอื่น ๆ แม้ว่า STAMPEDE จะได้รับคำแนะนำอย่างชัดเจนถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือ จำกัด การรับประกันหรือความเสียหายในข้อตกลงบางประเภทดังนั้นการยกเว้นหรือข้อ จำกัด ข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ ในกรณีที่ STAMPEDE ไม่รับประกันหรือรับประกันความถูกต้องความครบถ้วนสมบูรณ์ความถูกต้องความตรงต่อเวลาความสามารถในการขายหรือความเหมาะสมสำหรับการใช้งานหรือวัตถุประสงค์ของข้อมูลหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้

ความลับ

ความคิดเห็นข้อเสนอแนะความคิดหรือวัสดุ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะเนื้อหาต้นฉบับหรือเชิงสร้างสรรค์) ที่ส่งหรือส่งไปยัง STAMPEDE (รวมถึง“ คำติชม”) จะถือว่าไม่เป็นความลับและจะกลายเป็นทรัพย์สินของ STAMPEDE ภายใต้เงื่อนไขที่อธิบายไว้ในหน้าความเป็นส่วนตัวของไซต์นี้ STAMPEDE จะไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ เกี่ยวกับคำติชมดังกล่าวและจะมีอิสระในการใช้คัดลอกแก้ไขและ / หรือแจกจ่ายข้อเสนอแนะให้ผู้อื่นโดยไม่มีข้อ จำกัด การค้าหรืออื่น ๆ โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือการรับทราบถึงคุณรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการพัฒนาและทำการตลาดผลิตภัณฑ์ที่รวมข้อเสนอแนะดังกล่าว

สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า

ชื่อผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการอ้างอิงในไซต์นี้ (“ เครื่องหมายประทับ”) เป็นเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและเครื่องหมายบริการของ STAMPEDE การใช้เครื่องหมาย STAMPEDE ของคุณอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการค้ารายละเอียดของมาเลเซียปี 1972 ผลิตภัณฑ์และชื่อ บริษัท อื่น ๆ ที่กล่าวถึงบนเว็บไซต์นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ความแม่นยำของวัสดุ

เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้อาจมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคการพิมพ์หรือการถ่ายภาพ STAMPEDE ไม่รับประกันว่าเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์ของตนนั้นถูกต้องสมบูรณ์หรือเป็นปัจจุบัน STAMPEDE อาจทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์ของตนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม STAMPEDE ไม่ได้มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงวัสดุ

นโยบายการเชื่อมโยง

คุณได้รับสิทธิ์แบบ จำกัด และไม่ จำกัด เฉพาะในการสร้างลิงค์ไฮเปอร์เท็กซ์ไปยังเว็บไซต์นี้โดยมีลิงก์ดังกล่าว

  1. ไม่แสดงภาพ STAMPEDE และ / หรือ บริษัท ในเครือหรือผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่เป็นเท็จทำให้เข้าใจผิดเสื่อมเสียหรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง และ
  2. ไม่ได้หมายความถึงการสนับสนุนการอนุมัติรับรองหรือการเป็นพันธมิตรของเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของคุณโดย STAMPEDE สิทธิ์การเชื่อมโยงที่ จำกัด นี้อาจถูกเพิกถอนได้ตลอดเวลา คุณไม่สามารถแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏหรือเนื้อหาของโฮมเพจหรือเว็บไซต์หรือใช้เทคนิคการทำกรอบเพื่อใส่เครื่องหมายการค้า STAMPEDE โลโก้หรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ รวมถึงภาพที่พบในเว็บไซต์นี้เนื้อหาของข้อความหรือเค้าโครง / การออกแบบของหน้าหรือแบบฟอร์มใด ๆ ที่มีอยู่บนหน้าโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน หากต้องการรับความยินยอมโปรดส่งอีเมลคำขอของคุณไปที่ marketing.my@stampedesolution.com คุณได้รับใบอนุญาต จำกัด เท่านั้นและไม่มีสิ่งใดในที่นี้ที่จะให้สิทธิ์ใด ๆ แก่คุณในหรือ (i) เครื่องหมายประทับใด ๆ (ii) เนื้อหาของเว็บไซต์; ไม่
  3. ทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของ STAMPEDE

STAMPEDE ไม่ได้เป็นตัวแทนรับประกันหรือรับรองเกี่ยวกับเว็บไซต์ใด ๆ ที่ไม่ใช่ STAMPEDE ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์นี้ เมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ STAMPEDE โปรดเข้าใจว่า STAMPEDE ไม่มีการควบคุมเนื้อหาหรือข้อมูลในไซต์นั้น มันเป็นความรับผิดชอบของคุณในการปกป้องระบบของคุณจากสิ่งต่าง ๆ เช่นไวรัสเวิร์มม้าโทรจันและสิ่งทำลายล้างอื่น ๆ

คำตักเตือนพิเศษเพื่อการใช้ระหว่างประเทศ

การยอมรับธรรมชาติของอินเทอร์เน็ตทั่วโลกคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบในท้องถิ่นทั้งหมดรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงกฎเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตข้อมูลอีเมลหรือความเป็นส่วนตัว โดยเฉพาะคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดเกี่ยวกับการส่งข้อมูลทางเทคนิคที่ส่งออกจากมาเลเซียหรือประเทศที่คุณพำนักอยู่

ประเด็นเขตอำนาจศาล

ไซต์นี้ถูกควบคุมและดำเนินการโดย STAMPEDE ผ่านสำนักงานในรัฐกัวลาลัมเปอร์และข้อตกลงนี้จะถูกควบคุมโดยตีความและบังคับใช้ตามกฎหมายของประเทศมาเลเซียเนื่องจากมีการใช้กับข้อตกลงที่ทำและดำเนินการทั้งหมดภายใน รัฐดังกล่าว คุณยอมรับว่าการดำเนินการทางกฎหมายหรือการดำเนินการระหว่าง STAMPEDE และคุณสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้หรือภาระผูกพันของคู่สัญญาในที่นี้จะถูกนำมาใช้เฉพาะในศาลยุติธรรมของประเทศมาเลเซีย

การทำขวัญ

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนปกป้องและไม่เป็นอันตราย STAMPEDE เจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการพนักงานตัวแทนผู้อนุญาตซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการข้อมูลบุคคลที่สามใด ๆ มายังไซต์จากและจากการสูญเสียค่าใช้จ่ายความเสียหายและค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผล อันเป็นผลมาจากการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้