ข่าวห้อง

Stampedian จดหมายข่าว

ทุกเดือนเพื่อนร่วมงานของเราคนหนึ่งจะถูกนำเสนอภายใต้สปอตไลท์นี้เพื่อให้เรารู้จักพวกเขาดีขึ้นเล็กน้อย
คุณอาจประหลาดใจกับบางสิ่งที่เด่นที่นี่