ซอฟต์แวร์รวบรวมหนี้ สำหรับอุตสาหกรรมของคุณ


debt-collection-softwaredebt-collection-software-hospital-insurancedebt-collection-software-dcadebt-collection-software-hire-purchasedebt-collection-software-telecommunicationdebt-collection-software-governmentdebt-collection-software-financial-institutiondebt-collection-software-enterprise

โซลูชั่นหลั่งไหลใช้เวลา 15 ปีที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานในการติดตามหนี้สำหรับทุกอุตสาหกรรม
Volare® ปัจจุบันเป็นซอฟต์แวร์รวบรวมหนี้ที่ดีที่สุดที่ใช้โดยหน่วยงานติดตามหนี้ 90% ในมาเลเซีย